15 gru 2015

ROSZCZENIA WETERANÓW Z AFGANISTANU

Kancelaria reprezentuje obecnie kilku weteranów misji w Afganistanie w postępowaniu, którego celem jest uzyskanie od Skarbu Państwa zadośćuczynień, odszkodowań i rent należnych im wskutek poważnego uszczerbku na zdrowiu odniesionego w trakcie pełnienia służby na misji. W niektórych przypadkach suma żądań przekracza trzy miliony złotych. We wrześniu 2015 roku, zapadł precedensowy wyrok Sądu Apelacyjnego, ranni żołnierze mają prawo nie tylko do wojskowego uposażenia i odszkodowania, lecz także do zadośćuczynienia. 


Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi materiałami prasowymi dotyczącymi tych spraw: