15 gru 2015

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu oraz jego najbliższej rodzinie w razie wypadku lub śmierci? Odszkodowanie? Zadośćuczynienie? Renta?
W trakcie naszej wieloletniej pracy nasi klienci zgłaszali się do nas z różnymi problemami. W ostatnich latach najwięcej spraw dotyczyło świadczeń odszkodowawczych przysługującym zarówno poszkodowanemu jak i jego rodzinie w związku z różnego rodzaju wypadkami, czy wręcz katastrofami. Najczęściej Nasi klienci pytali o rodzaj świadczeń (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta), który gwarantuje im polski system prawny w sytuacji, w której się znaleźli.

Ponadto najczęściej kierowane do nas pytania dotyczyły wysokości tychże świadczeń, której ustalenie nie jest proste, gdyż wymaga wnikliwej analizy prawnej każdego przypadka z osobna. Kolejne wątpliwości dotyczyły okresu, w którym rodzina czy poszkodowany ma prawo wystąpić o przyznanie odpowiedniego świadczenia.
Na te oraz inne pytania staramy się udzielać naszym klientom rzetelnej odpowiedzi, mając na względzie ich dobry interes oraz opierając się o odpowiednie podstawy prawne. Naszym celem się budowanie dobrej współpracy opartej na zaufaniu, które jest szczególnie pożądaną wartością przy tego typu sprawach.